Make your own free website on Tripod.com

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙO

ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Hellenic Mining Watch        

 

œ Επικοινωνία

 

 

 

 

 Η Τοξική Κληρονομιά των Μεταλλείων
Είναι βέβαιο ότι πολλοί θα μας κατηγορήσουν για αυτά που θα πούμε παρακάτω. ’λλωστε πολλές φορές μέχρι σήμερα έχουμε κατηγορηθεί για κινδυνολόγοι, επικίνδυνοι, εχθροί του τόπου. Όμως για όλα όσα θα αναφερθούν υπάρχει πλήρης τεκμηρίωση (από μελέτες του ΙΓΜΕ και της TVX) και τα στοιχεία είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.

Η αλήθεια είναι σκληρή αλλά πρέπει κάποτε να ειπωθεί - γιατί μόνο τότε μπορεί να βελτιωθεί η κατάσταση και να πληρώσουν επιτέλους κάποιοι για το κακό που έχουνε προκαλέσει.

Η συνεχής μεταλλευτική δραστηριότητα έχει αφήσει βαθιές πληγές στην περιοχή και το Στρατώνι είναι αυτό που έχει υποστεί τη μεγαλύτερη επιβάρυνση.  Κυάνιο;

bullet

Σοβαρή υποβάθμιση της παραλιακής ζώνης και του θαλάσσιου πυθμένα του όρμου Στρατωνίου , λόγω της συστηματικής κατά το παρελθόν απόρριψης στη θάλασσας των τελμάτων εμπλουτισμού:

«Κατά την περίοδο 1927-1983 περίπου 12 εκατομμύρια τόνοι τελμάτων εμπλουτισμού διατέθηκαν στη θαλάσσια περιοχή Στρατωνίου.... Τμήμα της παραλιακής ζώνης Στρατωνίου μήκους 900 μ. και πλάτους 125 μ. περίπου και η παραλία στις εκβολές του ρέματος Καρβουνόσκαλα συνιστάται από απόβλητα εμπλουτισμού. Η ρύπανση της περιοχής αξιολογείται ως ιδιαίτερα υψηλή με συγκεντρώσεις στο αρσενικό, το μόλυβδο, τον ψευδάργυρο και το αντιμόνιο έως και υπερδεκαπλάσιες των  ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων για βιομηχανικές περιοχές... Κάδμιο, μαγγάνιο, υδράργυρος, είναι επίσης αυξημένα. Οι επιπτώσεις στην παραλία κρίνονται ως ισχυρά αρνητικές κυρίως λόγω των πολλαπλών δραστηριοτήτων και χρήσεων γης που έχουν αναπτυχθεί στη συγκεκριμένη ζώνη, όπως πάρκο αναψυχής, παιδική χαρά, γήπεδο άθλησης κ.λ.π. Σε αυτούς τους χώρους είναι περισσότερο αυξημένοι οι κίνδυνοι πρόσληψης των ρύπων από τον ανθρώπινο πληθυσμό, ιδιαίτερα για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας». (Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Μεταλλευτικών Εγκαταστάσεων Στρατωνίου, TVX Hellas, 1997).

Για τη «βελτίωση» της κατάστασης της παραλίας, οι μελέτες προτείνουν μια σειρά σοβαρότατων έργων «πιθανόν οικονομοτεχνικά ανέφικτων». 

Μετά το πρόσφατο "επεισόδιο" της απόρριψης των υγρών αποβλήτων των μεταλλείων στη θάλασσα του Στρατωνίου (Δεκέμβριος 2002), ο Λιμενάρχης Στρατωνίου εξέδωσε απαγόρευση αλιείας στη θαλάσσια περιοχή του όρμου. Η απαγόρευση αυτή είναι η τελευταία μιας σειράς παρόμοιων απαγορεύσεων. Με το έγγραφο 454/30.07.1986 του Λιμενικού Σταθμού Στρατωνίου «απαγορεύεται η αλιεία στη θαλάσσια περιοχή από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μέχρι και την περιοχή Κουρί και σε απόσταση ενός ναυτικού μιλίου, καθώς και η λήψη θαλασσίου λουτρού στη περιοχή του όρμου Στρατωνίου. Οι παραπάνω απαγορεύσεις επιβλήθηκαν επειδή τα ύδατα του όρμου Στρατωνίου έχουν χαρακτηρισθεί ως μολυσμένα». Απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού εξεδόθη και στις 24.8.90 από το Νομάρχη Χαλκιδικής. Καμμιά τους δεν έχει αρθεί μέχρι σήμερα. 

bullet

Πτώση του υδροφόρου ορίζοντα.

Κάθε χρόνο 2.900.000 κ. μ. νερού αντλούνται από τα μεταλλευτικά έργα Μαντέμ Λάκκου και Μαύρων Πετρών και, σύμφωνα με την TVX, το μεγαλύτερο τμήμα από αυτή την ποσότητα προέρχεται από την αφαίρεση μονίμων αποθεμάτων της υπόγειας υδροφορίας (ΜΠΕ Στρατωνίου, 1997)

bullet

Εκτεταμένη ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων, λόγω του φαινομένου της όξινης απορροής που δημιουργείται στο δίκτυο των υπόγειων μεταλλευτικών έργων (για ανάλυση του φαινομένου της όξινης απορροής, δείτε τη μελέτη του Δρ. Τριανταφυλλίδη, παρ.3).

Τα νερά που προέρχονται από τις στοές των μεταλλείων είναι ιδιαιτέρως όξινα (pH 2- 4,5) και με υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και χαρακτηρίζονται ως "υγρά βιομηχανικά απόβλητα". Μέρος τους συλλέγεται και οδηγείται στο ειδικό εργοστάσιο κατεργασίας των όξινων νερών, πριν τη διάθεσή τους στη θάλασσα. Λόγω της υψηλής διαβρωτικής ικανότητας των νερών αυτών, οι κατασκευές του συστήματος συλλογής έχουν μικρή διάρκεια ζωής. Η συλλογή όλων αυτών των "κόκκινων" νερών είναι ανέφικτη και η δυναμικότητα του εργοστασίου εξουδετέρωσης δεν επαρκεί ούτε για αυτά που συλλέγονται.

Χ. Μπέκρης, (πρώην) Υπεύθυνος Τύπου της TVX,

για την κόκκινη Θάλασσα στο Στρατώνι:

"Πρόκειται απλά για ένα οπτικό φαινόμενο"!

 

bullet

 Στη ρύπανση των υδάτων και των εδαφών συμβάλλουν σημαντικά οι σωροί των θειούχων μεταλλευμάτων και των αποβλήτων που είναι διάσπαρτοι γύρω από τους οικισμούς Στρατωνίου- Στρατονίκης, και δρουν σα μόνιμες πηγές ρύπανσης. Η μεγαλύτερη επιβάρυνση προέρχεται από τους χώρους απόθεσης τελμάτων - το φράγμα τελμάτων Καρακόλι - του οποίου ο πυθμένας δεν είναι υδατοστεγής.

Σύμφωνα με τη μελέτη της TVX, "το ίδιο το έδαφος της περιοχής αποτελεί μια μόνιμη, διάσπαρτη πηγή ρύπανσης των επιφανειακών, αλλά και των υπογείων υδάτων". Όλα τα νερά της λεκάνης απορροής του Κοκκινόλακα, του μεγαλύτερου υδρορρέματος της περιοχής, είναι μολυσμένα από τα απόβλητα των μεταλλείων (που τους οφείλει και το όνομά του). Τα νερά του είναι ακατάλληλα για ύδρευση, άρδευση.

Και επειδή δεν έφταναν τα περιβαλλοντικά εγκλήματα στην περιοχή μας, να κι ένα ακόμα:

"Μέχρι το 1988, το συμπύκνωμα του σιδηροπυρίτη χρησιμοποιούνταν για την παραγωγή θείου στις εγκαταστάσεις της SING στη Θεσσαλονίκη και τα απόβλητα της παραγωγικής διαδικασίας (κόκκινες λάσπες) επέστρεφαν στο χώρο του μεταλλείου και έχουν αποτεθεί κατά μήκος της κοίτης του Κοκκινόλακκα." ("Υδροχημική- Υδρογεωλογική Μελέτη Ολυμπιάδας- Στρατωνίου", ΙΓΜΕ Θεσ/νίκης, 1996).

"Από τις επιπτώσεις των μεταλλείων, εκείνες της δημιουργίας όξινης απορροής στις στοές των μεταλλείων και της θαλάσσιας ρύπανσης από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των τελμάτων του εμπλουτισμού στον κόλπο του Στρατωνίου, δεν είναι αντιστρέψιμες" (Μελέτη TVX).

 

 Kαρακόλι - Ένα "Ατύχημα που Περιμένει να Συμβεί"

Οι ειδικοί αποκαλούν κάθε φράγμα συγκράτησης αποβλήτων "ένα ατύχημα που περιμένει να συμβεί" και πολύ φοβόμαστε ότι το επόμενο "ατύχημα" θα συμβεί στο Στρατώνι.

Τα τοξικά απόβλητα των μεταλλείων αποθέτονται πίσω από το μεγάλο φράγμα στη θέση Καρακόλι, μόλις 1,5 χλμ. από τη θάλασσα. Πρόκειται για ένα φράγμα κατασκευασμένο χωρίς κανένα συγκεκριμένο σχέδιο από την προηγούμενη, από στείρα του μεταλλείου και απόβλητα εμπλουτισμού.  Ήδη από το 1992, η Α.Ε.Ε.Χ.Π.&Λ. ζητούσε να της παραχωρηθεί νέος χώρος απόθεσης αποβλήτων διότι "το Καρακόλι είχε πληρωθεί".

Αυστηρός όρος της Σύμβασης Πώλησης των Μεταλλείων Κασσάνδρας στην TVX ήταν η «αποφόρτιση του φράγματος τελμάτων του Καρακολίου, η αποφυγή της παραμικρής ανύψωσής του και η άμεση εκτέλεση εργασιών βελτίωσης και ενίσχυσης του προς αποφυγή ρηγμάτων ή κατάρρευσης ή υπερχείλισης». Μέσα σε έξι χρόνια η  «περιβαλλοντικά ευαίσθητη» εταιρεία πρόσθεσε στο φράγμα άλλα 17 μέτρα ύψους (μέχρι τα σημερινά 52 μέτρα) και άλλα δύο εκατομμύρια τόνους τοξικών αποβλήτων!  Και όταν με την Εγκριση Περιβαλλοντικών Όρων του 1999, το ΥΠΕΧΩΔΕ έβαλε αυστηρούς όρους σχετικά με το Καρακόλι στην εταιρεία, η TVX τους βρήκε «ασύμφορους οικονομικά» και ...προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας ζητώντας την ακύρωσή τους!

Ακόμα και αν δεν καταρρρεύσει, το Καρακόλι σκορπίζει γύρω του το θάνατο. Οξέα και τοξικά μέταλλα διαρρέουν στους υδροφορείς της περιοχής από τον πυθμένα του ενώ, με κάθε δυνατό αέρα, σύννεφα τοξικής σκόνης σκεπάζουν το Στρατώνι.

Διαβάστε:

bulletΌξινη Απορροή Μεταλλείων : αίτια, επιπτώσεις, αντιμετώπιση - από το Environmental Mining Council of British Columbia
bulletτις συνηθέστερες αιτίες αστοχίας των φραγμάτων απόθεσης μεταλλευτικών αποβλήτων και τον μακρύ (ατελείωτο!) κατάλογο περιβαλλοντικών καταστροφών που έχουν προκαλέσει σε όλο τον κόσμο - από το Uranium Project

Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων  

   Τελευταία ενημέρωση : 08/05/2003