Το μεταλλείο του Αγίου Φιλίππου

Το κανάλι που οδηγούσε τα απόβλητα στο ποτάμι Ειρήνη

Εξωτερική άποψη του εγκαταλελειμένου εργοστασίου

Οξειδωμένα στείρα και στο βάθος μια από τις ανοιχτές λεκάνες αποβλήτων

Χυμένο κυάνιο μέσα στο εργοστάσιο εμπλουτισμού

Σκουριασμένα βαρέλια με κυάνιο κι άλλα χημικά στο πατάρι του εργοστασίου

Κι άλλα σκουριασμένα βαρέλια κυανίου

Απόβλητα του εργοστασίου

Σωροί από συμπυκνώματα μετάλλων (δηλητήρια δηλαδή), έξω από τη μονάδα εμπλουτισμού

Το χημείο του παλιού εργοστασίου, ανοιχτό στον κάθε περίεργο

Make your own free website on Tripod.com